Jadran Informatika d.o.o.

Podrška – Servis

 

Vođeni ciljem kako zadovoljiti zahtjeve korisnika u informatičkim tehnologijama, tvrtka Jadran – informatika u svom sastavu ima organiziranu službu tehničke podrške i servisa.
Ukorak sa napretkom informatike, služba tehničke podrške sačinjava tim educiranih, certificiranih i specijaliziranih stručnjaka iz različitih polja informatičkih tehnologija spremnih u svakom trenutku pružiti kvalitetnu tehničku pomoć kako u vlastitom servisu tako i na terenu kod korisnika širom Hrvatske.

 


Daljinski pristup i podrška putem interneta korištenjem softvera TeamViewer

Udaljena podrška

 

 

Tehničku podršku djelimo prema sljedećim kriterijima:

 

Mjestu podrške:

– U SERVISU
– KOD KORISNIKA

 

Vrsti podrške:

HARDVER

– Osobna računala

– Prijenosna računala (DELL, ACER)

– Monitori

– Pisači (EPSON, HP)

– POS oprema

– Mrežna i komunikacijska oprema

 

SOFTVER

– Operativni sistemi i korisnički softver (MICROSOFT, NOVELL)

– Antivirusni sistemi (NOD32)

 

INFORMACIJSKI SUSTAVI

– Projektiranje informacijskih sustava

– Projektiranje komunikacijske LAN i WAN infrastrukture

– Strukturno kabliranje

– Izrada informacijskih sustava – KLJUČ U RUKE

 

 

 

Posebno želimo istaknuti 10-to godišnji status Microsoft Certified Partnera sa nizom kompetencijoa kao što su  Networking Infrastructure Solutions, Silver Midmarket Solution Provider, Small Business Specialist Community, a sve stečeno nakon kontinuiranog stručnog usavršavanja naših djelatnika, te temeljem korisničkih referenci. Djelatnici službe tehničke podrške i servisa školovani su za servisiranje Dell računala i imaju titulu Dell Certified System Expert.

 

Tijekom razvojnog procesa poboljšanja naše usluge i podizanja stupnja zadovoljstva naših korisnika, fokus smo stavili na proaktivno održavanja putem ugovornih obaveza. Definiranjem ugovornih obaveza između tehničke podrške i naših korisnika može se kvalitetnijim planiranjem, boljom kontrolom te stručnijim pristupom postići veća učinkovitost prilikom održavanja i razvoja korisničkih informacijskih sistema. Na ovaj način može se u velikom broju smanjiti broj nepredvidivih grešaka i kvarova, a samim time učiniti korisničke sustave stabilnijim i pouzdanijim.

 

Kontakt:
Tel: 051 227 997
e-mail: servis@jadraninfo.hr