Click or drag to resize
IPSX

Veljača 2

26.02.2024.

 1. Započeta implementacija projekta eLijekovi (HZZO u suradnji s HALMED-om i partnerima) - Prijava nuspojava
  Za prijavu nuspojava potrebno je na HcAgentu kliknuti na akciju Prijava nuspojava. Time se preusmjeravate na web stranicu preko koje vršite prijavu popunjavajući potrebna polja.

  24 Veljaca 2 01
  24 Veljaca 2 02

 2. Grupirane akcije
  Grupirane akcije na dokumentima (Recept, Doznaka, Kalkulacija, Preskladištenje…) Zbog optimizacije alatne trake pojedine akcije su grupirane kako je prikazano u primjeru na slici.

  24 Veljaca 2 03

 3. Dodana dva nova izvještaja: Doznaka fakture - ispis i Recepti fakture - ispis
  Uvjete izdvajanja mogu se podesiti tako da se dobije ispis faktura i/ili odobrenja za određeni period, obradu ili lokaciju.

  24 Veljaca 2 04

 4. Na Zapisniku promjene cijene dodana mogućnost grupne promjene cijene prema odabranim uvjetima.

  24 Veljaca 2 05

 5. Dorađena funkcija za generiranje numeričke šifre na Artiklu
  Ukoliko već NE postoji šifra artikla jednaka ID-u, program generira šifru artikla istovjetnu ID artikla s vodećim nulama.

  24 Veljaca 2 06

 6. Na Ponudi dodana dva nova polja Obrađeno i Otkazano
  Ista služe radi poboljšanja praćenja poslovanja, ali nisu obavezni za korištenje. Statusi su zadano na Nepoznato, a s akcijom Ažuriraj statuse (tab Dokument) ih program postavi na odgovarajući status.

  24 Veljaca 2 07

 7. Dorada upisa pokrića police za Agram.

 8. Dorada ispisa postotka popusta na POS računu.

 9. Dorađene procedure za ubrzanje generiranja izvještaja.

 10. Ubrzano knjiženje smjene.

 11. Omogućeno elektroničko slanje narudžbi, preuzimanje kataloga i ulaznih računa za dobavljače Pharmagal i Galenski laboratorij SDŽ (potrebno je od dobavljača dobiti pristupne šifre).