Click or drag to resize
IPSX

Siječanj 1

03.01.2024.

 1. Uvedena je mogućnost plaćanja poklon bonovima
  Upute možete pročitati u poglavlju Poklon bon.

 2. Radna mjesta vezana za lokaciju
  Napravljena je dorada da se stolna računala vežu uz lokaciju. Time se postiže da ukoliko se neki korisnik prijavi na računalo na lokaciji X, automatski će im radna lokacija biti lokacija X. Kako bi povezali računala s radnom lokacijom potrebno je na tim računalima kroz Navigacija -> Radna mjesta otvoriti to radno mjesto dvostrukim klikom i pod Zadana Radna lokacija odabrati na kojoj je fizičkoj lokaciji to računalo. Primjer: ako radno mjesto (računalo) V3510NB JINFO podesim na način na slici, svatko tko se na tom radnom mjestu (računalu) prijavi u aplikaciju, automatski će mu zadana radna lokacija biti Uprava.

  24 Sijecanj 01

 3. Vraćen naziv ljekarne na zaglavlju kod ispisa ponavljajućih recepata

 4. Na izvještaju HZZO – Lista faktura moguće odabrati ispis faktura za samo određenu kategoriju osiguranja

  24 Sijecanj 02

 5. Novi izgled naljepnica, maknuta kuna kao sekundarna valuta

  24 Sijecanj 03

 6. Iz POS-a maknuta sekundarna valuta

  24 Sijecanj 04

 7. Po stornu recepta (ukoliko je recept na izdavanju serijaliziran) status tog lijeka se na HOPAL šalje kao „Aktivan“