Nova lista lijekova od 1.6.2024.

Od 1.6.2024. u primjeni je nova lista lijekova. Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski.
Preporuka je na dan primjene nove liste provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana te na fakturiranju odvojiti obradu recepata do 31.5.2024.

Promjene na novoj listi u odnosu na staru možete provjeriti kroz predefinirane izvješaje.

Ostale novosti i obavijesti

Generali osiguranje – nedostupnost produkcijskih servisa