Izmjena liste pomagala – primjena od 4.4.2024.!

Dobili smo obavijest iz HZZO-a da je u Narodnim novinama 39/24 od 3.4.2024. objavljena Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Odluka je stupila na snagu danas, 4.4.2024. Potrebno je preuzeti i aktivirati novu listu.

Kroz Navigaciju otvoriti Liste pomagala. Kliknuti na akciju Preuzimanje listi pomagala. Kada je nova lista (vrijedi od 4.4.2024.) preuzeta, potrebno ju je označiti te aktivirati klikom na akciju Primjeni i aktiviraj listu.

Nije potrebno fakturirati doznake.

Promjena je na ova četiri pomagala:

Šifra pomagalaNaziv pomagala
324241809001Početni komplet za kontinuirano mjerenje glukoze ,Dexcom, Inc. ,Početni komplet Dexcom One
325354019004Odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, samostalan (standalone), bežičnom tehnologijom, poveziv s aplikacijom pametnih uređaja ,Dexcom, Inc. ,Odašiljač Dexcom One
325354020004Senzor za kontinuirano mjerenje glukoze ,Dexcom, Inc. ,Senzor Dexcom One
325364020001Prijemnik za kontinuirano mjerenje glukoze ,Dexcom, Inc. ,Prijemnik Dexcom One

Ostale novosti i obavijesti