Nova lista lijekova i pomagala od 1.4.2024.

Od 1.4.2024. u primjeni su nova lista lijekova i nova lista pomagala.
Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski.
Preporuka je na dan primjene novih lista provjeriti jesu li nove liste preuzete i aktivirane te na fakturiranju odvojiti obradu lijekova i obradu doznaka do 31.3.2024.

Ostale novosti i obavijesti