Nova lista lijekova od 12.2.2024.

Od 12.2.2024. u primjeni je nova lista lijekova.
Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski.
Preporuka je na dan primjene nove liste provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana te na fakturiranju odvojiti obradu recepata do 11.2.2024.

Ostale novosti i obavijesti

Generali osiguranje – nedostupnost produkcijskih servisa