Nova lista pomagala od 5.1.2024.

Od 5.1.2024. u primjeni je nova lista pomagala.

Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski. Na dan primjene nove liste potrebno je provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana.

Preporuka je na fakturiranju odvojiti obradu doznaka do 4.1.2024.

Ostale novosti i obavijesti

Generali osiguranje – nedostupnost produkcijskih servisa