Nova lista lijekova od 30.12.2023.

Poštovani,

obavještavamo vas da su na 88. sjednici Upravnog vijeća HZZO-a održanoj 18. prosinca 2023. godine donesene sljedeće odluke:

• Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova
• Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova

koje stupaju na snagu 30. prosinca 2023. godine.

Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski. Na dan primjene nove liste potrebno je provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana.

Ostale novosti i obavijesti