Nova lista lijekova od 12.12.2023.

Poštovani,

obavještavamo vas da su na 87. sjednici Upravnog vijeća HZZO-a održanoj 29. studenoga 2023. godine donesene sljedeće odluke:

• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova
• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova
• Odluka o cijenama Posebno skupih lijekova (Popis PSL s cijenama)

koje stupaju na snagu 12. prosinca 2023. godine.

Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski. Na dan primjene nove liste potrebno je provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana.

Ostale novosti i obavijesti