Nova lista pomagala od 5.10.2023.

Od 5.10.2023. u primjeni je nova lista pomagala.

Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski. Na dan primjene nove liste potrebno je provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana.

Ostale novosti i obavijesti

Promjena vrijednosti boda za obračun DTP-a od 1.5.2024.