Nova lista lijekova od 10.7.2024.

Od 10.7.2024. u primjeni je nova lista lijekova. Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski.
Preporuka je na dan primjene nove liste provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana te na fakturiranju odvojiti obradu recepata do 9.7.2024.
Promjene na novoj listi u odnosu na staru možete provjeriti kroz predefinirane izvještaje.

Ostale novosti i obavijesti