Nova lista pomagala od 22.2.2024.

Od 22.2.2024. u primjeni je nova lista pomagala.
Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski.
Preporuka je na dan primjene nove liste provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana te na fakturiranju odvojiti obradu doznaka do 21.2.2024.

Ostale novosti i obavijesti