Prijava podataka o potrošnji lijekova Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je objavila novi šifrarnik lijekova za 2023. godinu. Kroz IPSx aplikaciju moguće je napraviti prijavu podataka o potrošnji lijekova.
Prije prve prijave potrebno je preuzeti HALMED šifrarnik te upariti artikle. Za ustanove s više lokacija važno je napomenuti kako je HALMED šifrarnik zajednički i dovoljno je da ga prvi puta preuzme te upari jedna od lokacija, dok samu prijavu podataka o potrošnji lijekova svaka lokacija radi zasebno sama za sebe (paziti na odabranu lokaciju).
Upute možete pronaći na poveznici HALMED prijava potrošnje.
Izvješće za 2023. godinu je potrebno HALMED-u dostaviti do 5. travnja 2024. godine.

Ostale novosti i obavijesti