Nova lista pomagala od 9.11.2023.

Od 9.11.2023. u primjeni je nova lista pomagala.

Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski. Na dan primjene nove liste potrebno je provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana.

Preporuka je na fakturiranju odvojiti obradu doznaka do 8.11.2023.

Ostale novosti i obavijesti

Izmjena liste pomagala – primjena od 4.4.2024.!