Nova lista lijekova od 01.10.2023.

Poštovani,
obavještavamo vas da su na 80. sjednici Upravnog vijeća HZZO održanoj 12. rujna 2023. godine donesene sljedeće odluke:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova koje stupaju na snagu 1. listopada 2023. godine.

Liste se u IPSx-u preuzimaju i aktiviraju automatski. Na dan primjene nove liste potrebno je provjeriti je li nova lista preuzeta i aktivirana.

Ostale novosti i obavijesti