Katalog pružatelja usluga ”Vaučeri za digitalizaciju”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uvrstilo je Jadran – informatiku d.o.o. u katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”. U katalog su upisani poduzetnici s odgovarajućim znanjima, iskustvom i kapacitetima te koji su iskazali interes za upis. Katalog sadržava osnovne podatke o pružateljima usluga, a organiziran je po vrstama vaučera koji će se dodjeljivati za poboljšanje digitalnih vještina, strategiju digitalne transformacije, digitalni marketing, dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity) i složena digitalna rješenja. U grupi Digitalni marketing Jadran – informatika d.o.o. pruža uslugu izrade protokola za povezivanje ERP-a korisnika sa Web stranicama osiguravajući jedinstvene podatke preko kataloga artikala. Također osigurava preuzimanje narudžbi kupaca i automatiziranu izradu potrebnih dokumenta (narudžbenice, otpremnice, računi), te može implementirati Web modul putem kojeg se kupci mogu spojiti u ERP poduzeća radi predaje narudžbe, pregleda dokumenta i ostale potrebne funkcionalnosti prema potrebama kupca.

Ostale novosti i obavijesti