Jadran Informatika d.o.o.

IPS – Proizvodnja

Modul proizvodnje podupire pripremu, planiranje i kontrolu jednostavnih proizvodnih procesa. Integrirani je modul cjelokupnog paketa i pruža vam sve potrebne informacije za praćenje procesa proizvodnje u Vašoj organizaciji. Izdvojiti ćemo najznačajnije elemente modula.

 

Matični podaci

Matični podaci - proizvodnja

Organizacija šifranata proizvoda, poluproizvoda i sirovina omogućuje Vam grupiranje elemenata po raznim uvjetima. Sastavnica/receptura omogućuje jednostavan i pregledan prikaz svih Vaših proizvoda i poluproizvoda, te jednostavnu izmjenu i održavanje šifranta. U svrhu probne proizvodnje razvili smo poseban modul «Probnih sastavnica» gdje možete kalkulirati cijene koštanja proizvoda koje tek namjeravate proizvoditi bez utjecaja na Vaše aktivne sastavnice. Za svaki proizvod moguće je definirati njegov proizvodni ciklus sa svim potrebnim elementima, odnosno sve potrebne resurse za proizvodnju što Vam koristi u kasnijoj optimizaciji proizvodnog procesa, planiranju proizvodnje i definiranju cijena koštanja pojedinog proizvoda.

 

Planiranje proizvodnje

Pregledan plan proizvodnje omogućava Vam na jednostavan način kvalitetnu pripremu proizvodnje. Plan može nastati na osnovu plana prodaje ili prema potrebama pojedinog kupca odnosno na zahtjev. Na osnovu unešenih vrijednosti planiranih količina proizvodnje formiraju se planski radni nalozi i definiraju se potrebne količine sirovina neophodne za planiranu proizvodnju. Planski radni nalozi se jednostavno lansiraju u “prave” radne naloge, te Vam osiguravaju kvalitetno praćenje cijelog procesa. Planiranje je moguće izvesti i za početne mjesece iduće godine kako ne bi sam kraj kalendarske godine bitnije utjecao na proces nabave i proces proizvodnje.

 

Planiranje nabave

Na osnovu planskih radnih naloga i stanja zaliha omogućeno je planiranje nabave i samo naručivanje prema dobavljačima. Pri izračunu potrebnih količina za narudžbu koriste se podaci iz svih modula (trenutne raspoložive zalihe, zalihe u proizvodnji, zalihe u dolasku, zalihe u primki, minimalne zalihe). Sustav Vam omogućava da za svaki pojedini element/sirovinu možete imati proizvoljan broj dobavljača sa šifrom i nazivom od dobavljača, cijenom (ovisno o količini ili ukupnoj vrijednosti narudžbe), rokom isporuke, minimalnom i transportnom količinom, koeficijentom pretvorbe i ostalim elementima potrebnim za automatizirani proces naručivanja.

 

Nabava

Na osnovu plana nabave formiraju se narudžbenice prema dobavljačima. Narudžbenice mogu biti više jezične sa svim potrebnim elementima razumljivim dobavljaču. Narudžbenice takoder osiguravaju podatake o datumu isporuke pojedine sirovine kao i status isporuke (zatvorene, djelomično zatvorene, otvorene). Svi ti elementi koristan su pokazatelj u kategorizaciji Vaših dobavljača. Budući da je plan proizvodnje izveden na godišnjoj razini vrlo je jednostavno osigurati i plan nabave za cijelu godinu čime ostvarujute povoljnije i racionalnije uvjete nabave.

 

Proizvodnja

Sam postupak proizvodnje je jednostavna završnica gore navedenih radnji. Radni nalog možete kreirati iz planskog naloga ili proizvoljno. Po svakom nalogu omogućeno Vam je definiranje škarta proizvodnje, utroška vremena i resursa, definiranje prodajne cijene na osnovu cijene koštanja. Zatvaranjem naloga izrađena količina (ukoliko se zadovolje svi uvjeti) se automatski knjiži na skladište gotovih proizvoda. Ukoliko se po proizvodu prate šarže i rokovi trajanja, proizvedena zaliha se knjiži na skladište s osiguranim podacima o šarži.

 

Izvještaji

Modul osigurava potrebne izvještaje koji Vam olakšavaju praćenje svih faza proizvodnje. Izdvojiti ćemo izvještaje o izrađenim proizvodima, utrošenim sirovinama, analizi škarta, analiza isporuka dobavljača, operativni plan proizvodnje.