Jadran Informatika d.o.o.

IPS -Materijalno poslovanje

Poslujete li na više odvojenih lokacija (maloprodaja, veleprodaja), a željeli bi imati potpuni nadzor nad sustavom, imamo rješenje za Vas.

Upotrebom modernih tehnologija i programskog paketa IPS ostvarujete mogućnost povezivanja svih Vaših poslovnica u jednu cjelinu. Svi podaci automatizmom se prenose na centralnu lokaciju (u upravu) bez ikakvih dodatnih obrada. Time dobivate uvijek pravovremenu informaciju potrebnu za donošenje bitnih odluka za Vaše poslovanje.

Sustav je dizajniran na način da podržava nesmetan višegodišnji rad. Podaci ostaju na istom mjestu olakšavajući Vam poslovanje na prijelazu godine i omogućuju Vam komparativnu analizu podataka različitih godina.

Jedinstveni matični podaci

Ogroman je broj prednosti koje proizlaze od takvog pristupa, ali je uvijek problem bio kako uspješno održavati i razvijati tako organizirano poslovanje. Moderne tehnologije i IPS omogućili su jedinstvene matične podatke na jednostavan način. Vaša poslovnica mora imati pristup Internetu i omogućeno spajanje na centralnu lokaciju, te dodavanje ili izmjenu bilo kojeg matičnog podatka. Time osiguravate da se isti poslovi ne rade u svim poslovnicama već samo jedan put i na jednom mjestu (otvaranje novih artikala, skupina, podskupina, otvaranje novih dobavljača, kupaca….) . Sustav se može prilagoditi na razne načine, no značajna je prednost u tome što novo nastali matični podatak postaje dostupan i jednoznačno je određen u cijelom Vašem sustavu, bez razlike tko ga je otvorio (centrala ili poslovnica) i u koje vrijeme ga je otvorio.

Pristup dokumentima

Osim što osigurava distribuciju matičnih podataka, centralna lokacija također prikuplja sve dokumente i promete iz poslovnica na jedno mjesto. Proces prikupljanja podataka je automatski i uprava raspolaže sa svim podacima. Možete pristupiti bilo kojem dokumentu (bez prava da ga mijenjate) ili izvještaju. Ovim putem se bez dodatnih obrada i transakcija osigurava nepromjenjivost podataka i stvara se osnova za prijenos podataka u računovodstvo. Praktički ujutro je moguće knjižiti sve poslovne dogadaje iz svih poslovnih jedinica od prethodnog dana što Vam osigurava pravovremenu informaciju za sve poslovne odluke. Također je moguće bilo koji dokument ispisati ukoliko je to potrebno, čime se smanjuje nepotrebna papirologija unutar sustava jer ispisujete samo ono što Vam treba. Kompletnu distribuciju matičnih i prikupljanje prometnih podataka osigurava IPS bez bilo kakvih dodatnih obrada i aktivnosti.

Jedinstvena izvješća

Sa prikupljenim podacima od svih poslovnih jedinica na jednom mjestu raspolažete sa informacijama o prometima za svaku poslovnu jedinicu pojedinačno ili za cjelokupno poduzeće. Koliko puta Vam se dogodilo kada su pojedini dobavljači dolazili na pregovore da raspolažete sa informacijom koja je zastarjela ili ste morali dodatnim angažmanom dolaziti do takvih podataka. Sada su sve potrebne informacije za kvalitetan nadzor i upravljanje Vašim sustavom osigurane na jednom mjestu bez dodatnih obrada.

Organizacija i nadzor sustava

IPS sa svojom integriranošću omogućuje olakšanu centralizaciju pojedinih poslovnih procesa. Na jednom mjestu moguće je prikupljati potrebe za artiklima od pojedinih poslovnica i formirati centralnu narudžbu za cijelo poduzeće. Integriranost sustava Vam omogućuje kvalititeniji nadzor nad sustavom što se tiče kontrole asortimana, politike cijena i jedinstvenog nastupa na tržištu svih poslovnica. Takoder Vaša služba financija može odahnuti jer svi potrebni elementi za knjiženje nalaze se na jednom mjestu, jednoznačno određeni.