Jadran Informatika d.o.o.

FIPS Farmaceutski Integrirani Poslovni Sustav

Programski paket FIPS – “Farmaceutski Integrirani Poslovni Sustav” nasljednik je aplikacije FarmisPro, a nastao je u suradnji sa stručnim suradnicima iz područja farmacije i računovodstva.

 

FIPS je moderno programsko rješenje koje pruža niz prednosti u poslovanju Vaše ljekarne.

Narudžbe

Svakodnevno naručivanje lijekova i robe jedan je od procesa unutar ljekarne koji iziskuje najviše vremena.

Unutar modula narudžbi omogućili smo Vam pripremu narudžbe prema zadanim parametrima (na osnovu potrošnje, minimalnih zaliha, prema ukupnom izlazu u određenom razdoblju, evidencijom defekture na kasi).
Unutar jedne narudžbe moguće je imati proizvoljan broj dobavljača, a defekturu možete prenositi između dobavljača.

Modul narudžbi također je pripremljen za internet naručivanje. Unutar modula možete pripremiti internet narudžbe, preuzeti povratnu datoteku i izvršiti obradu defektura.

Ljekarne koje svakodnevno koriste ovaj modul ubrzale su proces naručivanja i štede svoje vrijeme za druge poslove.

Prijem robe

Prijem robe u ljekarni jedna je od bitnih točaka poslovanja. Svakodnevni ulaz robe potrebno je prekontrolirati, artikle označiti potrebnim podacima, staviti na police i na kraju unesti u računalo. Unutar modula prijema robe razrađeni su katalozi i preuzimanje podataka od dobavljača. Prilikom preuzimanja podataka možete jednostavno usporediti da li su artikli pravilno preuzeti od dobavljača. Cjelokupno zaduženje robe moguće je ispisati na naljepnice sa svim potrebnim podacima i sa internim kodovima čime se olakšava razduženje na kasama. Cjelokupni proces prijema robe je kontroliran i olakšan.

Izdavanja na kasi i rad sa recepturama

Izdavanje na kasi je ključni modul aplikacije ljekarničkog poslovanja. Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji sa farmaceutima modul kase odlikuje se jednostavnošću i funkcionalnošću. Popraćene su sve moguće poslovne situacije na jednostavan i brz način (storna, svi načini plaćanja i njihova kombinacija, posudbe, evidentiranje defektura, izdavanja R1 računa i računa na ime…). Posebno bi izdvojili mogućnost definiranje recepture magistralnog ili galenskog preparata na kasi unutar maloprodajnog računa. Ukoliko pacijenta samo zanima cijena ili iznos učešća jednostavno i brzo možete definirati traženi preparat i pacijentu dati informaciju o cijeni.

Izvješća

Za uspješno poslovanje i donošenje odluka potrebno je imati uvid u potrebne podatke na brz i jednostavan način. Sve potrebne statistike i izvješća objedinjene su u tri osnovna izvješća: lista artikla, lista partnera i lista razdoblja. U listi artikla možete npr. vidjeti kolika je prodaja skupine kozmetike u zadnjih mjesec dana. Lista partnera daje sve informacije o kupcima, dobavljačima i proizvođačima. U tom izvješću možete vidjeti npr. kolika je financijska vrijednost nabavljene robe od dobavljača X čiji je proizvođač Pliva. U listi razdoblja uspoređujete nabavu i prodaju po danima, tjednima, mjesecima, kvartalima npr. koliki je izlaz lijekova na recept po tjednima u zadnja 3 mjeseca. Na jednostavan i brz način možete doći do svih potrebnih informacija kako bi promptno odgovorili zahtjevima Vašeg poslovanja.

Ovlasti i pristup podacima

Unutar aplikacije posebnu pozornost obratili smo na definiranje ovlasti pojedinih korisnika i evidenciju o promjenama na dokumentima unutar aplikacije. Za svaki dokument je vidljivo tko ga je otvorio i tko ga je zadnji promjenio. Za svaki modul moguće je definirati da li mu korisnik može pristupiti, a ako može sa kojim pravima. Na taj način zaposlenima u Vašoj ljekarni možete dodijeliti različite ovlasti i dostup do podataka, te u svakom trenutku znati tko je odgovoran za promjenu podatka. Na taj način štitite Vaše poslovanje i Vaše zaposlene od neželjenih i neugodnih situacija.

Potpuno integrirane zdravstvene ustanove

Posebno želimo istaknuti prednosti FIPS-a u poslovanju zdravstvenih ustanova sa više ljekarničkih jedinica. Sami ravnatelji ustanova znaju koji je trud i utrošeno vrijeme potrebno da bi imali poslovanje pod nadzorom. Upotrebom novih tehnologija i programskog paketa FIPS ostvarujete mogućnost povezivanja svih ljekarni u jednu cjelinu. Svi podaci automatizmom se prenose u centralnu lokaciju (Upravu) bez ikakvih dodatnih obrada, te se time olakšava nadzor poslovanja kao i donošenje bitnih poslovnih odluka.

Jedinstveni matični podaci

Imati jedinstvene matične podatke za sve ljekarne bila je želja mnogih ravnatelja zdravstvenih ustanova. Velike su prednosti koji proizlazi od takvog pristupa, ali uvijek je bio problem kako uspješno održavati i razvijati tako organizirano poslovanje. Nove tehnologije i programski paket FIPS omogućili su fromiranje jedinstvenih matičnih podatka na jednostavan način. Svaka ljekarnička jedinica mora imati pristup Internetu kako bi se na taj način omogućilo spajanje na centralnu lokaciju (Upravu). Spajanjem na centralnu lokaciju vrši se dodavanje ili izmjena bilo kojeg matičnog podataka, te distribucija podataka iz centralne jedinice u ljekarne. Time se osigurava jedinstvenost matičnih podataka (promjena liste HZZO-a, otvaranje novih artikala, otvaranje novih dobavljača, definiranje standardnih magistralnih preparata).

Pristup dokumentima

Osim distribucije matičnih podataka, centralna lokacija također prikuplja sve dokumente i promete iz ljekarni na jedno mjesto. Proces prikupljanja podataka je automatski i uprava raspolaže sa svim podacima ljekarni. Može se pristupiti bilo kojem dokumentu (bez prava da se mijenja) ili izvještaju. Ovim putem se bez dodatnih obrada i transakcija osigurava nepromjenjivost podataka i stvara se osnova za prijenos podataka u računovodstvo. Praktički ujutro je moguće knjižiti sve poslovne događaje iz svih ljekarni od prethodnog dana što Vam osigurava pravovremenu informaciju za sve poslovne odluke. Također je moguće bilo koji dokument ispisati ukoliko je to potrebno, čime se smanjuje nepotrebna papirologija unutar sustava jer ispisujete samo ono što Vam treba. Kompletnu distribuciju matičnih i prikupljanje prometnih podataka osigurava FIPS bez bilo kakvih dodatnih obrada i aktivnosti.

Jedinstvena izvješća

Sa prikupljenim podacima od svih ljekarni na jednom mjestu raspolažete sa informacijama o prometima za svaku ljekarnu pojedinačno ili za zdravstvenu ustanovu u cjelini. Koliko puta Vam se dogodilo kada su pojedini dobavljači dolazili na pregovore da raspolažete sa informacijom koja je zastarjela ili ste morali dodatnim angažmanom dolaziti do takvih podataka. Sada su sve potrebne informacije za kvalitetan nadzor i upravljanje Vašim sustavom osigurane na jednom mjestu bez dodatnih obrada.

 

 

Organizacija i nadzor sustava

FIPS sa svojom integriranošću omogućuje olakšanu centralizaciju pojedinih poslovnih procesa. Na jednom mjestu moguće je prikupljati potrebe za artiklima od pojedinih ljekarni i formirati centralnu narudžbu za cijelu ustanovu. Također je moguće na jednostavan način ispostaviti račune prema HZZO-u za cijelu ustanovu. Obrada se ne vrši u svakoj ljekarni pojedinačno već na jednom, centralnom mjestu, čime se postižu velike uštede vremena i resursa. Integriranost sustava Vam omogućuje kvalititeniji nadzor nad sustavom što se tiče kontrole asortimana, politike cijena i jedinstvenog nastupa na tržištu svih ljekarni sustava.