Jadran Informatika d.o.o.

Sustav ePomagala je trenutno nedostupan!!

Objavljeno 04. 05. 2020.

Poštovani,

Sustav ePomagala je trenutno nedostupan, radimo na otklanjanju problema, molimo da obavijestite svoje korisnike.

Marijan Prelog

Služba za podršku korisnicima

HZZO-Direkcija | CEZIH | Helpdesk

Bolnička cesta 94 | 10 090 Zagreb

E-mail:  Marijan.Prelog@hzzo.hr