Jadran Informatika d.o.o.

Trenutačno postoje problemi u radu Cezih-a?

Objavljeno 24. 10. 2018.

Poštovani,

Uputili smo upit preme helpdesk-u HZZO-a.

Čekamo odgovor.

Lijep pozdrav

Jadran Informatika d.o.o.