Jadran Informatika d.o.o.

Obavijest korisnicima FIPS-a (24.01.13.)

Objavljeno 24. 01. 2013.

Od 28.1.2013. počinje primjena novog načina obračuna cijena recepata i doznaka kod fakturiranja HZZO-u zbog uvođenja PDV-a na lijekove i pomagala. Novi obračun odnosi se na lijekove i pomagala izdana od 28.1.2013.

 

Zbog toga je potrebno obavezno odfakturirati recepte i doznake zaključno sa 27.1.2013.

 

Najavljene promjene odnose se samo na način izračuna cijene koji je propisan od HZZO-a i Vama se u radu neće promijeniti ništa. Budući da iz HZZO-a još nema informacije da li će se na ljekarničke usluge za lijekove izdane od 28.1.2013. obračunavati PDV, molimo Vas da ne fakturirate recepte i doznake realizirane od 28.1.2013. dok Vas ne obavijestimo da smo izvršili potrebne promjene.