Jadran Informatika d.o.o.

Obavijest korisnicima FIPS-a (28.01.13.)

Objavljeno 28. 01. 2013.

HZZO je odgodio primjenu novog obračuna za recepte za 4.2.2013., dok se za pomagala novi način obračuna primjenjuje od danas 28.01.2013. Ovaj tjedan i doznake i recepte možete fakturirati redovno, danima kada to i inače radite. O svim promjenama i potrebnim postupcima ćemo Vas obavijestiti na vrijeme putem elektroničke pošte.

 

Koristimo ovu priliku i da skrenemo pažnju na postupak u slučaju vraćenih računa za doznake iz HZZO-a, a vraćene su zbog pogrešne cijene. Naime, HZZO je novu listu pomagala objavio 4.1.2013. sa primjenom od 1.1.2013. Lista Vam je instalirana 6.1.2013. čim smo objavljene podatke pripremili za prijenos u FIPS. Budući da nije bilo poznato kada će se objaviti lista pomagala i od kada će biti primjena, neke ljekarne su u 2013. godini unosile doznake po starim cijenama (doznake unesene prije 7.1.2013.). Takve račune za doznake HZZO vraća zbog pogrešne cijene i takve doznake je potrebno odobriti, napraviti storno pripreme, stornirati ih i ponovo ukucati. Kod ponovnog unosa biti će povučena trenutna (nova i ispravna) cijena iz liste pomagala.