Jadran Informatika d.o.o.

Novi korisnik FIPS-a

Objavljeno 17. 10. 2012.

Mandis-Pharm Ljekarna Zagreb i Jadran informatika d.o.o. sklopili su ugovor o implementaciji aplikacije FIPS.

 

 

U tijeku je još jedna implementacija u nizu, i to aplikacije za ljekarničko poslovanje FIPS. Nakon nedavno sklopljenog ugovora sa ljekarničkom ustanovom Mandis-Pharm Ljekarna Zagreb, koja uz Upravu ima i 14 ljekarničkih jedinica, započeta je implementacija FIPS-a. Do sada je izvršen prelazak 2 ljekarničke jedinice na novi softver, a uskoro se planira završiti cjelokupna implementacija u svim ljekarničkim jedinicama i u Upravi ljekarne.